Årsrapport og tilsyn

Du kan læse vores årsrapport fra 2017/18

her

Pædagogiske tilsyn

Gøngehesten er ( som alle institutioner ) underlagt kommunens pædagogiske tilsyn. Seneste tilsyn var i november 2014 og konklusionen fra kommunens medarbejder var:

Konklusion fra tilsyn 2014:

Jeg oplever Gøngehesten, som et særdeles velfungerende børnehus med en stærk pædagogisk faglighed og et meget engageret personale.

Hvad er børnehuset særlig god til:

Jeg vil særligt fremhæve personalets anerkendende tilgang til børnene – de er i børnehøjde, nysgerrige og undersøgende ift. hvad børnene fortæller samtidig med, at de gerne vil en hel masse med børnene.

Ligeledes vil jeg særligt fremhæve den gode organisering – det er såvel organiseringen af de voksne ressourcer, overgangene mellem de forskellige aktiviteter, den tydelige rollefordeling samt opdelingen af børnene i mindre grupper - og den betydning organiseringen har for det gode og udviklende pædagogiske arbejde der foregår i huset

Hvilke udviklingspunkter skal børnehuset arbejde med:

Huset skal forsætte med at være nysgerrige på at udvikle deres praksis på samme måde, som det er min oplevelse, at de er nu.

I den forbindelse skal de forsætte det gode arbejde de allerede har igangsat ift. at blive endnu bedre til at opsætte mål, beskrive tydelige tegn på læring og evaluere praksis, så evalueringerne ikke kun bekræfter det de gør godt, men også bliver et redskab til hele tiden at udvikle praksis.

Evt. aftaler om opfølgning:

Der er ikke aftaler om opfølgning

Nyt tilsyn i Juni 2018.

​Børnehaven Gøngehesten - Gøngehusvej 278 - 2970 Hørshom - 51 94 22 29 - leder@goengehesten.dk - CVR: 21697346