Tlf.: ​51 94 22 29

Gøngehestens bestyrelse

Bestyrelsen for Gøngehesten er ansvarlig for den overordnede drift af børnehaven.

Gøngehesten er derfor afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for ”virksomheden” Gøngehesten.

Bestyrelsen har ansat en daglig leder, som under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse med ansvar for det pædagogiske arbejdes, samt den daglige drift.

Bestyrelsens arbejdsområde

Bestyrelsen varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Økonomi (budget/kontrol, kommunalt tilskud mm.)
  • Personale (ansættelsesforhold, løn mm.)
  • Venteliste
  • Rengøring
  • Ejendommen (vedligeholdelse, havearbejde mm.)
  • Praktiske opgaver (korrespondance, sekretærarbejde, koordinering af forældreopgaver mm.)
  • IT, website og e-mail lister.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

​Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt eller efter behov. Bestyrelsen sender efter behov nyhedsbreve ud til forældrene via e-mail.

Bestyrelsen indkalder til forældremøde en gang årligt. På forældremødet er der valg til bestyrelsen.

​Børnehaven Gøngehesten - Gøngehusvej 278 - 2970 Hørshom - 51 94 22 29 - leder@goengehesten.dk - CVR: 21697346