Tlf.: ​51 94 22 29

Årsrapport og tilsyn

​Læs Gøngehestens læreplan her

Pædagogiske tilsyn

Gøngehesten er ( som alle institutioner ) underlagt kommunens pædagogiske tilsyn. 

Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet skal både kontrollere at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling og trivsel.

Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet.

I konklusionen benyttes tre niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis:

•​Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet.

•​Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats. ​

•​Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn.

Konklusion på tilsynets besøg 2021:

Tilsynet er placeret i kategorien ’Generel indsats’, og der er ikke behov for opfølgende tilsyn.

I børnehuset Gøngehesten ses børnene engagerede i legene, og de udviser glæde og fordybelse ved deltagelse i aktiviteter.

Der er en rolig stemning børnene imellem, og børnene viser overskud og afslappethed i deres relationer til jævnaldrende.

I interaktionen med børnene ses personalet smilende og nærværende.

Der ses flere gode eksempler på legepladsen, hvor personalet tydeliggør børnenes bidrag til fællesskabet ved at italesætte børnenes intentioner og handlinger.

Børnehavens zoneinddeling på legepladsen er gennemtænkt og indbyder til leg, og børnene deltager aktivt og fordybet, i såvel de voksen- og børneinitierede lege.

Det pædagogiske tilbud i uderummet har fokus på at skabe vekslende læringsmiljøer, og dette tilpasses løbende børnenes optagethed.

Afhentninger opleves generelt korte og velorganiserede, idet rammen skaber plads til nærvær og fordybelse med de resterende børn.

Personalets forældrekontakt ses god, afstemt og med fokus på at bringe barnet i centrum.

​Børnehaven Gøngehesten - Gøngehusvej 278 - 2970 Hørshom - 51 94 22 29 - leder@goengehesten.dk - CVR: 21697346