Tlf.: ​51 94 22 29

Årsrapport og tilsyn

Du kan læse Gøngehestens læreplan her

Du kan læse vores årsrapport fra 2017/18

her

Pædagogiske tilsyn

Gøngehesten er ( som alle institutioner ) underlagt kommunens pædagogiske tilsyn. 

Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet skal både kontrollere at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling og trivsel.

Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet.

I konklusionen benyttes tre niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis:

•​Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet.

•​Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats. ​

•​Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn.

Konklusion på tilsynets besøg 2018:

"Generel indsats

Modtagelsen er præget af imødekommenhed og opmærksomhed på børnenes behov. Der ses generelt en stor grad af glæde, omsorg og engagement hos personalet ift. børnene, som virker glade og optagede af de aktiviteter, som de indgår i.

Medarbejderne er gode til at organisere sig, så de er, hvor børnene er. Der arbejdes ud fra pædagogiske overvejelser i organiseringen af børn, både i større og mindre grupper, alt efter formål og behov hos børnene.

Børnehuset arbejder med gode pædagogiske overvejelser, og med aktiviteter, der er fint afstemte efter børnenes udvikling og alder".

Til dels fokuseret indsats

Der kan arbejdes med at skabe og styrke tydelige og inspirerende læringsmiljøer indendørs, herunder formål og mål for læringsmiljøerne".

​​

​Børnehaven Gøngehesten - Gøngehusvej 278 - 2970 Hørshom - 51 94 22 29 - leder@goengehesten.dk - CVR: 21697346