Bestyrelsen

Bestyrelsen for Gøngehesten er ansvarlig for den overordnede drift af børnehaven.

Gøngehesten er derfor afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for virksomheden Gøngehesten.

Bestyrelsen har ansat en daglig leder, som under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse med ansvar for det pædagogiske arbejdes, samt den daglige drift.

Bestyrelsen består pt. af 8 medlemmer.

  • Formand Phillip Kjær Ballegaard
  • Næstformand Thomas Hedebye
  • Medlem Anders Christensen
  • Medlem Kristoffer Bjerg Sørensen
  • Medlem Karina Skelbæk
  • Suppleant Linn Gevoll Lunde
  • Suppleant Marie Veje Anker
  • Daglig leder Pernille Colding-Jørgensen

​​Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt eller efter behov. Bestyrelsen sender efter behov nyhedsbreve ud til forældrene via e-mail.

Bestyrelsen indkalder til forældremøde en gang årligt. På forældremødet er der valg til bestyrelsen.