Indmeldelse

Venteliste

IndmeldelseGøngehesten har egen visitering og er således ikke tilknyttet den centrale pladsanvisning.

Det er muligt at blive skrevet på venteliste til en plads i Gøngehesten. Det nemmeste er at skrive en mail til leder@goengehesten.dk med navn og fødselsdato på barnet, behovsdato, forælders adresse, mailadresse og telefonnummer. Man er meget velkommen til at ringe hertil for informationer om børnehaven på tlf 51 94 22 29

Børn med søskende i børnehaven har som udgangspunkt fortrinsret til en plads i Gøngehesten.

Ud fra et ønske om at få en homogen børnegruppe, kan der forekomme tilfælde, hvor børn ikke optages i den rækkefølge, hvormed de står optaget på ventelisten.

Indmeldelse

Inden start i børnehaven vil forældrene modtage et brev med et pladstilbud. Forældrene vil blive bedt om at indbetale et depositum, som vil blive refunderet, når barnet går ud af Gøngehesten.

NB! Husk ifølge kommunernes regler skal udmeldelse fra dagpleje eller vuggestue ske med 1 månedes varsel. Dette skal forældrene selv sørge for.

Taksterne for forældrebetalingen fastsættes af bestyrelsen, som ultimo året oplyser om næste års takster i forbindelse med budgetlægning.

Taksterne

IndmeldelseKr. 3.280,- for et 2-års barn

Kr. 2.460,- for et 3-6-års barn

​Der er betaling i 12 måneder.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler i kommunen.

Betalingen opkræves månedsvis forud. Forældrebetalingen opkræves direkte af Gøngehesten via vores regnskabsfører hos foreningen Danske Daginstitutioner. Vi forventer, at alle forældre tilmelder sig PBS, da det ellers giver bestyrelsen unødvendigt ekstra arbejde i forbindelse med opkrævning af penge.