Personale

Aktivt og engageret personale

I Gøngehesten har personalet lyst til at gå på arbejde, og det smitter af på stemningen i huset. Vi kan lide børnene, forældrene, arbejdsopgaverne og hinanden. Samlet har vi stor erfaring, og mange års ancinitet. Vi vægter samarbejde og engagement, og sætter stor pris på vore eksterne samarbejdspartnere, såsom logopæd, fysioterapeut og PPR.

​Personalenormeringen følger som udgangspunkt de gældende regler i Rudersdal kommune.

​Bestyrelsen har pt. ansat 3 pædagoger, heraf en daglig leder (cand. pæd.). Gøngehesten har desuden 5 pædagogmedhjælpere med tilsammen over 50 års erfaring fra daginstitutionsområdet. En af vore vikarer med faste timer, er også uddannet pædagog.

​I Gøngehesten har vi også skabt mulighed for, at andre i en afgrænset periode, kan blive en del af huset. Det kan være en ung med interesse for at arbejde med børn, eller andre som ønsker praktikforløb som en del af tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Både som “ung-medarbejder” og som praktikant, indgår man i et tæt samarbejde med det faste personale.

​Den samlede personalegruppe har til opgave i samarbejde at få børnehavens dagligdag til at fungere efter de pædagogiske målsætninger.

​Personalet holder personalemøde en gang om måneden, samt to pædagogiske dage om året.

Vikarer

Da det er en lille børnehave, er den naturligvis mere sårbar i tilfælde af sygdom og ferier blandt personalet.

​Vi har historisk set altid haft god succes med, at alle har givet en ekstra hånd med i belastede perioder.

​Vi er altid meget interesserede, hvis der er forældre eller bedsteforældre, som har mulighed for at stå ”stand by” i tilfælde af sygdom og som kan hjælpe lidt til ved personalets ferier og fridage, eller som har lyst til at tage med på tur.

​Vi har et vikarkorps af dygtige medarbejdere, også uddannede. Vi har også mulighed for at trække på dem, i perioder med mange børn i Gøngehesten.

​Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i en stilling som tilkaldevikar. Du behøver ikke at være uddannet.