Udmeldelse

Opsigelse af institutionsplads

Udmeldelse fra børnehaven skal ske skriftligt til daglig leder med mindst 2 måneders varsel til den 1’ste i en måned. Udmeldelse sker ved at skrive en mail til leder@goengehesten.dk.