Styrkede læreplan

Klik på linket herefter for at downloade vores [ styrkede læreplan ]

Generelle mål

Kvaliteten i samværet mellem børn og voksne har høj prioritet i børnehaven. Dette betyder bl.a., at de ansatte har deres opmærksomhed rettet imod, hvordan børnene har det, og hvilke generelle og aktuelle behov de har. Det kan være hjælp til at finde nye kammerater, nye udfordringer eller brug for ro til fordybelse i lege.

Alle børn har brug for tryghed, nærhed og opbakning fra de voksne. Disse behov danner baggrund for tilrettelæggelsen af dagligdagen.

Gøngehesten er et udviklende og inspirerende sted, hvor børn, forældre og personale kan lide at være, og hvor børnene glæder sig til at komme.

Gøngehesten danner ramme for læringsprocesser, hvis emnevalg og forløb udspringer af en dialog, et samspil mellem børn og voksne. Vi søger nye udfordringer og lærer af hinanden. 

Aktiviteterne opstår i en vekselvirkning mellem børnenes initiativer og tiltag planlagt af de voksne. Vi giver børnene nogle af de oplevelser og aktiviteter, som vi selv er gode til og glade for. Vi lader børnene være medbestemmende i udviklingen af forløbene.

Legen er en af de mest udviklingsfremmende aktiviteter for børn i børnehavealderen, og har derfor høj prioritet i børnehavens hverdag.

Vores hus opfodrer til leg på tværs af grupperne og vores store have opfodrer både til vilde fælleslege, men også til leg, hvor der er tid til ro og fordybelse.

Forældre og personale er forbilleder og inspirationskilder for børnene, så hvis vi udstråler f. eks glæde, harmoni og overblik, smitter det af på børnene. Ligeledes hvis vi er stressede.

Vores mål er at skabe balance i aktiviteterne og aktivitetsniveauet, så det er muligt at have tid til god kontakt og nærvær med det enkelte barn.

Vi formidler traditioner, for eksempel ved de årlige højtider og fester som er en del af den danske kultur. Vi præsenterer børnene for kulturtilbud f. eks film, teater og udstillinger/museer, som er relevante for børnene på deres individuelle alderstrin

Vi arbejder med etik (normer og samværsformer) med udgangspunkt i at udvikle børnenes respekt for sig selv og andre. Det kan være, hvordan man taler til hinanden, eller hvordan man skal begå sig når man kører i offentlige transportmidler. Formålet er, at børnene udvikler situationsfornemmelse og kendskab til de normer, der gælder i samfundet i øvrigt. Det gør vi bl.a. via naturoplevelser, hvor børnene lærer at værne om og bruge naturen på en positiv måde.

Vi arbejder med børnenes fantasi og kreativitet, dels i det daglige samvær og også i mere konkrete aktiviteter som f. eks teater, cirkus og eventyrfortælling.

Vi arbejder med at give børnene kropslige og sansemæssige aktiviteter, der bevidstgører og udvikler egen formåen.

Endelig arbejder vi med musik, sang, fingersanglege, rytmik og yoga for at styrke børnenes rytmesans, sangglæde og selvoplevelse og også bare for at have det sjovt sammen.