ForældresamarbejdePersonalet tilstræber et fordomsfrit, aktivt og engageret samarbejde, hvor det er centralt at børn, forældre og kolleger tager hinanden alvorligt.

​At tage hinanden alvorligt vil sige at pædagogerne respekterer forældrenes livs/arbejdsvilkår, indsigt og ønsker i forhold til børnene.

​At forældrene til gengæld respekterer pædagogernes faglige viden og erfaringer, og viser forståelse for at opgaven består i at tilrettelægge arbejdet, så hele børnegruppen tilgodeses over tid med de ressourcer, der er til rådighed.

​Personalet forventer engagement, indlevelse og interesse i børnehavens arbejde og vilkår og at forældrene vil indgå i en åben og direkte dialog.

​I Gøngehesten er der tradition for et godt og tæt samarbejde mellem forældre og personale. Dette vægter vi som personale meget højt, da det især er med til at kendetegne huset.

​​Vi opfordre gerne forældre og bedsteforældre til at deltage i barnets hverdag.

Forældreopgaver

ForældresamarbejdeDa Gøngehesten er en lille børnehave, er det nødvendigt, at alle forældre giver en hånd med til at løse de opgaver, der ikke er plads til i budgettet.

​Hvert år fremsendes en plan for det kommende år i Gøngehesten, og halvårligt en plan for det løbende udendørs-arbejde. Her vil forældrenes navne være skrevet på én weekend, hvor man enten skal slå græs, feje, rive blade, køre affald væk eller rydde sne svarende til ca. 2-3 timers arbejde.

​Der afholdes også to gange årligt en have/arbejdsdage.

Arbejdsdagen er et hyggeligt arrangement for alle forældre. Det forventes, at mindst en af forældrene deltager. Det er muligt at betale sig fra arbejdsdagen, hvis man ikke har mulighed for at deltage den pågældende dag.

​Hvis forældrene ikke har mulighed for at stille op og hjælpe, er det forældrenes eget ansvar, at sørge for at finde en afløser eller at lave aftale om en alternativ løsning. Prisen for ikke at deltage i hovedrengøring eller havedag er sat til kr. 1.000,- pr. arrangement.